Mestna občina Celje je podelila status domicilne enote NOB petim partizanskim enotam. Poleg XIV. divizije, II. grupi odredov, enoti ustanovljeni v ZSSR in V. prekomorski brigadi, tudi Udarni brigadi narodnega heroja Slavka Šlandra, ki je 11. maja 1945 osvobodila Celje...