14. 10. 2019

Insider

Arhivi

ŽPZ Kombinat v Parizu na projektu Freiraum / La Chorale féminine Kombinat de Slovénie se produira dans les rues de Paris dans le cadre du projet “Freiraum”

Drage prijateljice in prijatelji,

na pariških ulicah bo v sklopu projekta Freiraum v soboto, 16. 6. 2018 nastopil Ženski pevski zbor Kombinat iz Slovenije. V časih, ko se polja svobode ožajo, so pevke (in spremljajoči glasbeniki) za arzenal v boju proti krčenju fizičnega in mentalnega javnega prostora izbrale pesmi upora z vsega sveta.  Iz spoštovanja do vseh, ki so dvignili glas in dali življenja, obujajo pesmi, ki so hrabrile duha v revolucijah in uporih širom sveta ter jih pojejo v izvirnih jezikih. Kako te pesmi na ulicah Pariza zvenijo 50 let po znamenitem letu 1968, se boste na lastne oči, ušesa in tudi grla lahko prepričali sami.

Vljudno vabljeni, da z nami zapojete!

KJE?
16. okrožje Pariza

KDAJ?
16h00: Esplanade du Trocadéro, métro Trocadéro
16h45: Jardins du Palais Galliera accès par l’avenue du Président Wilson (entre le n° 14 et le n° 16),
métro Iéna ou Alma-Marceau
17h15: Place des États-Unis accès par l’avenue d’Iéna (entre le n° 29 et le n°31), métro Iéna
19h: Goethe Institut Paris, 17 avenue d’Iéna, métro d’Iéna

ARZENAL
Pesmi upora s celega sveta v izvirnih jezikih.

Kdo smo Kombinatke?
Kombinatke so skupina pevk, ki jih druži prepričanje, da je upor ena osnovnih človekovih pravic in da kritična misel lahko vzklije le iz uporne drže. Pesmi, ki ji pojejo, zanje niso le uglasbene besede, marveč dragocena in pretresljiva pričevanja človekove vere v lepši svet. Verjamejo, da lahko s pesmijo in z domala že pozabljenimi vrednotami, kot so solidarnost, srčnost, socialna pravičnost, tovarištvo in pogum, svet naredijo znosnejši in lepši.
Zbor je nastal na dan upora, 27. aprila 2008, ko se je skupina deklet zbrala na ustanovni skupščini v Ljubljani in sklenila, da bodo prepevale pesmi upora z vsega sveta. Ideja o takšni pevski skupini se je rodila mesec dni prej, na dekliščini ene od članic.

Kaj je projekt FREIRAUM?
Projekt “Freiraum” je nastal pod okriljem Goethejevega Instituta in poteka v 38ih evropskih mestih. V njem sodeluje 53 akterjev s področja kulturne, znanosti in civilne družbe. V partnerskih mestih po vsej Evropi se bodo v letih 2018 in 2019 zvrstili dogodki, ki bodo na različne načine raziskovali in preizkušali pojmovanje svobode.

***

Chers amis / Mesdames et Messieurs,

La Chorale féminine Kombinat de Slovénie se produira dans les rues de Paris dans le cadre du projet “Freiraum” le samedi 16 juin 2018. En ces temps de réduction des champs de liberté, les chanteuses (et les musiciens qui les accompagnent) ont choisi des chants de résistance universels comme arsenal de lutte contre le rétrécissement de l’espace public physique et mentale.
Dans le but d’honorer tous ceux qui ont élevé leur voix et donné leur vie, la chorale donne vie aux chansons qui ont soulevé les esprits des révolutions et des résistances à travers le monde, en les chantant dans leurs langues originales. Vous êtes ainsi les bienvenus pour voir et entendre ces chansons résonner dans les rues de Paris 50 ans après la célèbre année 1968.

Vous êtes invités à chanter aussi!

OÙ?
Paris, 16e arrondissement

QUAND?
16h00: Esplanade du Trocadéro, métro Trocadéro
16h45: Jardins du Palais Galliera accès par l’avenue du Président Wilson (entre le n° 14 et le n° 16), métro Iéna ou Alma-Marceau
17h15: Place des États-Unis accès par l’avenue d’Iéna (entre le n° 29 et le n°31), métro Iéna
19h: Goethe Institut Paris, 17 avenue d’Iéna, métro d’Iéna

ARSENAL
Des chansons de résistance du monde entier dans leurs langues originales.

Qui sont Kombinat?
Kombinat est un groupe de femmes unies dans la conviction que la résistance est l’un des droits humains fondamentaux et que la pensée critique ne peut naître que d’une position de résistance. Elles voient les chansons qu’elles chantent au-delà de simples mots mis en musique: elles les voient comme des témoignages précieux et poignants de la foi humaine pour un monde meilleur. Elles sont convaincues que le chant et les valeurs souvent oubliées telles que la solidarité, l’audace, la justice sociale, la camaraderie et le courage peuvent faire du monde un endroit plus tolérant et meilleur.
La chorale a été créée le 27 avril 2008 soit la Journée de la Résistance slovène, lors de laquelle un groupe de filles s’est réuni à Ljubljana dans le but de chanter des chansons de résistance provenant du monde entier. L’idée d’un tel groupe est née un mois plus tôt, à la fête d’enterrement de vie de jeune fille de l’une des membres.

Qu’est-ce que le projet FREIRAUM?
Freiraum est un projet de l’Institut Goethe qui se déroule dans 38 villes d’Europe. Il réunit 53 acteurs du domaine de la culture, de la science et de la société civile. En 2018 et 2019, des villes partenaires à travers toute l’Europe organiseront des événements explorant et testant le concept de liberté via différentes manières.

***

Dear friends / ladies and gentlemen,

Female Choir Kombinat from Slovenia will perform on the streets of Paris in the context of the “Freiraum” project on Saturday, 16 June 2018. In the times of narrowing fields of freedom, the singers (and musicians that accompany them) chose songs of resistance from all over the world as their arsenal in the fight against the shrinking of the physical and mental public space.
In an effort to honour all of those who raised their voices and gave their lives, they are bringing to life the songs that lifted the spirits of revolutions and resistances across the world, singing them in original languages.
You are welcome to see and hear how these songs resound on the streets of Paris 50 years after the famous year of 1968.

You are kindly invited to sing along, too!

WHERE?
Paris, 16th arrondissement

WHEN?
4:00 pm: Esplanade du Trocadéro, subway station Trocadéro
4:45 pm: Gardens of the Palais Galliera/ Jardins du Palais Galliera accès par l’avenue du Président Wilson (between n° 14 and n° 16), subway station Iéna or Alma-Marceau
5:15 pm: Place des États-Unis, access in avenue d’Iéna (between n° 29 and n°31), métro Iéna
Get together and drinks at Goethe Institut
7:00 pm: Goethe Institut Paris, avenue d’Iéna, subway station Iéna

ARSENAL
Songs of resistance from all over the world in original languages.

Who are Kombinat?
Kombinat is a group of women united in the belief that resistance is one of the fundamental human rights and that critical thought can only sprout from a resistant stance. They see the songs they sing as more than mere words put into music: they see them as precious and poignant testimonies to the human faith in a better world. They believe that singing and the almost forgotten values such as solidarity, boldness, social justice, comradeship and courage can make the world a more bearable and better place.
The choir was established on the Slovenia’s Resistance Day, on 27 April 2008, when a group of girls met at their founding meeting in Ljubljana with the aim of singing resistance songs from all around the world. The idea of such a group was born a month earlier, at the hen party of one of the members.

What is the FREIRAUM project?
“Freiraum” is a project of the Goethe Institute that takes place in 38 cities of Europe. It unites 53 actors from the field of culture, science and civil society. In 2018 and 2019, partner cities across Europe will organise events exploring and testing the concept of freedom in different ways.

Share

Tudi ŽPZ Kombinat podpisal protestno noto proti posvetu v Državnem svetu RS

Državni svet v četrtek, 24. maja 2018, organizira posvet z zloveščim in tendencioznim naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Kot je razvidno iz uvodne najave dr. Matjaža Gamsa, svetnika, sicer pa profesorja računalništva, je cilj posveta predstavitev strokovnih demografskih analiz in krepitev zavesti o pomenu demografskih trendov, kar naj bi služilo kot podlaga za Belo knjigo o demografiji.

Iz uvodnega zapisa je razvidno, da sklicevalec »izumiranje« »slovenskega naroda« razume kot nedvomno družbeno realnost, kar je povsem nestrokovno, ideološko, primordialistično stališče, ki nima nikakršne znanstvene osnove. Enako brez rezerve psevdobiologistično se sklicuje tudi na ustavno kategorijo avtohtonosti.

Poleg tega je med seznamom povabljenk in povabljencev v »strokovnem delu« posveta komaj najti kako ime, ki bi bilo javnosti poznano po znanstvenem ukvarjanju z demografijo, etničnostjo in nacionalizmom, kar kaže na to, da je koncept posveta somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze. Cela vrsta naslovov najavljenih prispevkov zveni kot slogani in domislice nacionalističnih političnih strank, ki »narod« razumejo v okviru kri-in-grudovstva 19. in 20. stoletja in ki s širjenjem (prastare) ideje o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin.

S tako nestrokovno in ideološko povsem razvidnim konceptom posveta, izrazito pristranskimi, ideološkimi vsebinami in izbiro termina posveta tik pred državnozborskimi volitvami se Državni svet nedvoumno vključuje v volilno kampanjo, kar je v nasprotju z njegovo ustavno določeno vlogo.

Podpisane_i posameznice_ki, skupine in organizacije odločno protestiramo proti aktivnemu vključevanju Državnega sveta v volilno kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za strankarske in ideološke cilje.

Nina Perger, Dr. Boris Vezjak, Dr. Metka Mencin Čeplak, Mojca Dobnikar, Dr. Vlasta Jalušič – Mirovni inštitut, Dr. Veronika Bajt, Tiva Vlaj, ŽPZ Kombinat, Nika Kovač -Inštitut 8. marec, Dr. Vesna Leskošek, Dr. Irena Šumi, Dr. Milica Antić Gaber, Dr. Tanja Urek, Dr. Darja Zaviršek, Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa in spletni portal spol.si, Teja Reba, Linn J. Koletnik, Eva Gračanin, Erika Schauer, Dr. Barbara Rajgelj – Zavod za kulturo raznolikosti Open, Dr. Marina Gržinić Mauhler – Filozofski inštitut ZRC SAZU, Natalija Djoković, Dr. Renata Šribar, Društvo MOZAIK –društvo otrok, Dr. Renata Salecl, Marina Uzelac, Andreja Vezovnik, Martin Gramc, Dr. Olga Poljšak Škraban, Zdenka Badovinac – direktorica Moderne galerije, Tanja Kamin, Vesna Štefanec, Nika Šušterič – Pef UL, Evan Grm, Kolektiv Rdeče zoreLezbično-feministična univerza, Tadeja Pirih, Dr. Mojca Urek, Katja Sešek, Suzana Tratnik, Društvo ŠKUCŠKUC – Kulturni center Q / Klub Tiffany, Živa Humer, Maja Ivačič, Dr. Jelka Zorn, Dr. Jasna Podreka, Mirna Berberović, Maruša Bertoncelj – PEF UL, Klara Šušterič, Delovni odbor za feminizem (DOFEM) Študentska Iskra, Dr. Duška Knežević Hočevar, Dr. Anica Mikuš Kos – predsednica Slovenske filantropije, FemA – Feministična akcija, Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje, Mag. Polona Mesec, kolektiv Inštituta 8.marec, Tereza Novak, Organizacija Slovenska Filantropija, Dr. Mojca Pajnik, Dr. Alenka Zupančič – ZRC SAZU, Ženski lobi Slovenije, Škuc – Festival Lezbična četrt, Dr. Alenka Švab, Ana Čigon, Gabrijela Simetinger, Mag. Urška Jež, Dr. Nina Cvar, Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk, Jadranka Plut, Andreja Gomišček, Eva Matjašič, Jasmina Šepetavc, Filip Vurnik, Simona Jerala, Mirovni inštitut, Alenka Spacal, Zdenka Gajser, Tea Hvala, Festival Deuje babe, Katja Čičigoj, Zavod TransAkcija, Mag. Jasmina Založnik, Neja Blaj Hribar, Tanja Matijašević, Impro kolektiv Improške, Dr. Tanja Rener, Sekcija ŠKUC-LL – zanjo dr.Tatjana Greif, Ana M. Sobočan.

Share

Od dekliščine do 10 let Kombinata

Je res že minilo 10 let od dne, ko se je nekaj deklet veselilo skorajšnje poroke svoje prijateljice in se v zgodnjih jutranjih urah strinjalo, da dobro in rade pojejo, da se veliko premalo vidijo in da bi bil zbor odlična alternativa prezaposlenosti in prenatrpanim urnikom njihovega vsakdana? In kaj naj bi prepevale? Revolucionarne pesmi, kaj pa drugega. 27. aprila se je 21 deklet zbralo na prvih vajah in ustanovnem zboru v galeriji Kljub vsemu v ljubljanskem Rogu in 23. maja 2008 nastopilo v Menzi pri koritu na Metelkovi.

In 27. aprila 2018 smo v tej isti Menzi ponovno nastopile, le da tokrat v večjem številu in z večjim naborom pesmi. Zapele smo jih deset za desetletje nastopanja in jih tokrat za spremembo nismo podkrepile z opisi pesmi, kot to običajno počnemo na nastopih širom Slovenije in v deželah čez mejo, temveč smo publiki razkrile nekaj prigod , ki smo jih kot zbor doživele v prvem desetletju našega prepevanja in druženja. Tako so naši družinski člani, prijatelji, zvesti podporniki slišali o tem, kako me monitorjev na odru ne potrebujemo, saj imamo mape z besedili, o ideji za kolekcijo kombinatnega spodnjega perila, na katerem bi bili natisnjeni naslovi nekaterih pesmi, ki jih pojemo, kot so Vstajenje Primorske, Nabrusimo kose in namesto Jutri, Danes gremo v napad, pa o tem, da sicer ne pojemo za politične stranke, vedno pa smo pripravljene peti za dober šnopec. Dve Kombinatki, Matejka in Reni, ki je s svojo dekliščino “sokriva” za nastanek zbora, sta prebrali elektronsko pismo, ki je dekleta pozvalo k udeležbi na vajah in priključitvi novonastalemu Ženskemu pevskemu zboru Kombinat.

Po končanem nastopu so na oder prikorakala tista dekleta, ki so kot Kombinat nastopila na prvem nastopu pred desetimi leti in zapela prve tri takrat naučene pesmi, Šivala je deklica zvezdo, Hej brigade ter skupaj z vsemi zdajšnjimi in prejšnjimi Kombinatkami še Internacionalo. Publika je bila s ploskanjem neumorna in si priploskala ponovitev pesmi Katjuša.

Pred Menzo so pevke postregle odlično joto, po pripovedovanju tistih, ki še hranijo v spominu joto izpred desetih let je bila tokratna prav taka ali pa še boljša. Navdušeni poslušalci so si za posladek odrezali košček ene od desetih tort, ki so jih napekle pridne pevske roke in se v sproščenem vzdušju pridružili že tradicionalnim kombinatnim karaokam. Dodobra smo si na odru in pod njim ogreli glasilke in razmigali boke ter nato pred Menzo in ob spremljavi naše harmonike zapeli vse tiste, ki jih na koncertu nismo uspeli.

Večer in jutro sta bila, tako kot že mnogo kombinatnih do sedaj, v srce segajoča. Voščimo si zato vse najboljše in Kombinatu zaželimo še veliko lepih melodij, vztrajnosti in moči za nadaljnje delovanje. Pa še mnogo ljubezni, glasbene in medčloveške. Naj živi- Kombinat, njegove članice in člani ter seveda naši zvesti poslušalci in podporniki!

 

Katja Stanič

Foto: Tone Štamcar

Share
 Page 5 of 116  « First  ... « 3  4  5  6  7 » ...  Last »