14. 11. 2019

Insider

Arhivi

Posts Tagged ‘okolje’

Poziv k nujnim okoljskim razmislekom in aktivnostim »

Prepesnjene otroške in ljudske pesmi avtorice Irene Woelle v izvedbi Ženskega pevskega zbora Kombinat izobražujejo o vplivu, ki ga imamo na okolje in ilustrirajo, kako naša pasivnost pri reševanju globalnega segrevanja vpliva na naslednje generacije. Če takoj ne ukrepamo, bodo otroci v prihodnje namesto prešernih in veselih peli [...]