19. 11. 2019

Insider

Arhivi

Poziv k nujnim okoljskim razmislekom in aktivnostim

Prepesnjene otroške in ljudske pesmi avtorice Irene Woelle v izvedbi Ženskega pevskega zbora Kombinat izobražujejo o vplivu, ki ga imamo na okolje in ilustrirajo, kako naša pasivnost pri reševanju globalnega segrevanja vpliva na naslednje generacije. Če takoj ne ukrepamo, bodo otroci v prihodnje namesto prešernih in veselih peli onesnažene pesmi. 💐 

Pridružujemo se pozivom k nujnim okoljskim razmislekom in aktivnostim! 

Share

Komentarji