14. 10. 2019

Insider

Arhivi

Tudi ŽPZ Kombinat podpisal protestno noto proti posvetu v Državnem svetu RS

Državni svet v četrtek, 24. maja 2018, organizira posvet z zloveščim in tendencioznim naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Kot je razvidno iz uvodne najave dr. Matjaža Gamsa, svetnika, sicer pa profesorja računalništva, je cilj posveta predstavitev strokovnih demografskih analiz in krepitev zavesti o pomenu demografskih trendov, kar naj bi služilo kot podlaga za Belo knjigo o demografiji.

Iz uvodnega zapisa je razvidno, da sklicevalec »izumiranje« »slovenskega naroda« razume kot nedvomno družbeno realnost, kar je povsem nestrokovno, ideološko, primordialistično stališče, ki nima nikakršne znanstvene osnove. Enako brez rezerve psevdobiologistično se sklicuje tudi na ustavno kategorijo avtohtonosti.

Poleg tega je med seznamom povabljenk in povabljencev v »strokovnem delu« posveta komaj najti kako ime, ki bi bilo javnosti poznano po znanstvenem ukvarjanju z demografijo, etničnostjo in nacionalizmom, kar kaže na to, da je koncept posveta somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze. Cela vrsta naslovov najavljenih prispevkov zveni kot slogani in domislice nacionalističnih političnih strank, ki »narod« razumejo v okviru kri-in-grudovstva 19. in 20. stoletja in ki s širjenjem (prastare) ideje o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin.

S tako nestrokovno in ideološko povsem razvidnim konceptom posveta, izrazito pristranskimi, ideološkimi vsebinami in izbiro termina posveta tik pred državnozborskimi volitvami se Državni svet nedvoumno vključuje v volilno kampanjo, kar je v nasprotju z njegovo ustavno določeno vlogo.

Podpisane_i posameznice_ki, skupine in organizacije odločno protestiramo proti aktivnemu vključevanju Državnega sveta v volilno kampanjo in politični zlorabi tega parlamentarnega telesa za strankarske in ideološke cilje.

Nina Perger, Dr. Boris Vezjak, Dr. Metka Mencin Čeplak, Mojca Dobnikar, Dr. Vlasta Jalušič – Mirovni inštitut, Dr. Veronika Bajt, Tiva Vlaj, ŽPZ Kombinat, Nika Kovač -Inštitut 8. marec, Dr. Vesna Leskošek, Dr. Irena Šumi, Dr. Milica Antić Gaber, Dr. Tanja Urek, Dr. Darja Zaviršek, Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa in spletni portal spol.si, Teja Reba, Linn J. Koletnik, Eva Gračanin, Erika Schauer, Dr. Barbara Rajgelj – Zavod za kulturo raznolikosti Open, Dr. Marina Gržinić Mauhler – Filozofski inštitut ZRC SAZU, Natalija Djoković, Dr. Renata Šribar, Društvo MOZAIK –društvo otrok, Dr. Renata Salecl, Marina Uzelac, Andreja Vezovnik, Martin Gramc, Dr. Olga Poljšak Škraban, Zdenka Badovinac – direktorica Moderne galerije, Tanja Kamin, Vesna Štefanec, Nika Šušterič – Pef UL, Evan Grm, Kolektiv Rdeče zoreLezbično-feministična univerza, Tadeja Pirih, Dr. Mojca Urek, Katja Sešek, Suzana Tratnik, Društvo ŠKUCŠKUC – Kulturni center Q / Klub Tiffany, Živa Humer, Maja Ivačič, Dr. Jelka Zorn, Dr. Jasna Podreka, Mirna Berberović, Maruša Bertoncelj – PEF UL, Klara Šušterič, Delovni odbor za feminizem (DOFEM) Študentska Iskra, Dr. Duška Knežević Hočevar, Dr. Anica Mikuš Kos – predsednica Slovenske filantropije, FemA – Feministična akcija, Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje, Mag. Polona Mesec, kolektiv Inštituta 8.marec, Tereza Novak, Organizacija Slovenska Filantropija, Dr. Mojca Pajnik, Dr. Alenka Zupančič – ZRC SAZU, Ženski lobi Slovenije, Škuc – Festival Lezbična četrt, Dr. Alenka Švab, Ana Čigon, Gabrijela Simetinger, Mag. Urška Jež, Dr. Nina Cvar, Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk, Jadranka Plut, Andreja Gomišček, Eva Matjašič, Jasmina Šepetavc, Filip Vurnik, Simona Jerala, Mirovni inštitut, Alenka Spacal, Zdenka Gajser, Tea Hvala, Festival Deuje babe, Katja Čičigoj, Zavod TransAkcija, Mag. Jasmina Založnik, Neja Blaj Hribar, Tanja Matijašević, Impro kolektiv Improške, Dr. Tanja Rener, Sekcija ŠKUC-LL – zanjo dr.Tatjana Greif, Ana M. Sobočan.

Share

Komentarji